Confidenţialitate

Braşov, orașul primei şcoli românești – GALERIE FOTO

Clădirea primei școli românești este un monument istoric de prim rang, fiind construită în piatră în 1495, fapt unic în Transilvania medievală în care românii nu aveau dreptul de a ridica construcții în piatră.

Școala a furnizat cetății săsești translatori în limbile slavonă, greacă, latină, oferind totodată românilor din Șcheii șansa de a se ridica prin învățătură ca notari, grămătici, dascăli și preoți.

Aceasta este prima și cea mai rezistentă instituție de acest fel din spațiul românesc având o existență neîntreruptă până în anul 1854, când în Șcheii Brașovului este înființată Școala Centrală română greco-ortodoxă, actualul C.N. Andrei Șaguna.

În cadrul primei şcoli au activat cronicarii din familia Tempea, diaconul Coresi, autorul primelor tipărituri în limba română, Ioan Barac, ultimul cărturar iluminist, autorul primei publicații culturale din spațiul românesc “Foaie pentru minte, inimă și literatură”, Anton Pann și alții.

Fotograful Europa FM Marius Mantea a captat în imagini sălile instituției în se află câteva expoziții tematice dedicate unor personalități și momente însemnate din istoria culturală a românilor ardeleni: tiparnița diaconului Coresi, sala de clasă Anton Pann, sala Coresi, Sala Șaguniană cu expoziția “Pași spre Marea Unire”.

Expoziția “Pași spre Marea Unire” din Sala Șaguniana a Complexului Muzeal al Primei Școli Românești are ca scop aducerea în atenția publicului a unor documente inedite din fondul propriu, prin care sunt evidențiate eforturile de secole ale românilor de a-și realiza marele vis de a se uni într-o singură țară.

Documente, imagini, cărți și alte exponate despre unirea Principatelor Române, prezența unioniștilor moldoveni și munteni în cetatea Brașovului, despre contribuția brașovenilor la Războiul de Independență, la Primul Război Mondial, la pregătirea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia și la organizarea României Mari.

Expoziția va rămâne deschisă publicului pe parcursul întregului an.