ANAF: Termenul de depunere pentru Declarația Unică este 30 iunie 2020

D.G.R.F.P.B. informează contribuabilii că termenul pentru depunerea Declarației unice privind impozitul și contribuțiile pentru veniturile obținute de PFA și alte persoanele fizice din activități independente, drepturi de autor, chirii, dividende și alți contribuabili, este 30 iunie 2020.
Declarația se poate depune:
1. On-line prin „Spaţiul privat virtual” și prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
2. In format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau se poate transmite prin poştă, cu confirmare de primire.

Declaraţia se completează şi se depune până la data de 30 iunie 2020, inclusiv:
– de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;
– de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele fizice au obligaţia declarării:
– impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2019;
– impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2020;
– venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2020 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2019.

Declaraţia se completează şi se depune:
– de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;
– de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Bonificații pentru cei care vor plăti până pe 30 iunie impozitele și contribuțiile pentru anul 2019 si vor depune Declaratia unică on-line
a) se acordă o bonificaţie de 5% pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;
b) se acordă o bonificaţie de 5% pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Ascultă online Europa FM / Descarcă gratuit aplicaţia Europa FM pentru Android sau aplicaţia Europa FM pentru iOS