ANAF anunță că Registrul central electronic pentru conturi bancare şi conturi de plăţi identificate prin IBAN este operaţional

ANAF anunță că a devenit operațional Registrul central electronic pentru conturi bancare şi conturi de plăţi identificate prin IBAN.

În vederea transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, la data de 15 iulie 2020, în Monitorul Oficial nr. 620, Partea I, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 din 1 iulie 2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prin acest act normativ, de asemenea, au fost aduse o serie de modificări legislative astfel:
– a fost completat art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
– a fost introdus art. 61^1 în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
– a fost completat art.12 alin (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

Noul articol introdus în Codul de procedură fiscală (art. 61A1) vizează extinderea sferei de aplicare a acestuia astfel încât, pe lângă instituțiile de credit, sunt obligate să transmită o serie de date și informații și instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată.

Această modificare este justificată de necesitatea adoptării unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de anonimatul tranzacțiilor cu monede electronice, prin includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele electronice și monedele fiduciare în categoria entităților raportoare, instituind obligații în sarcina acestora care să conducă la identificarea activităților suspecte.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 se reglementează înființarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN, care permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și casete de valori deținute de o instituție de credit pe teritoriul României.

Accesul la Registrul central electronic este asigurat în mod direct și fără întârziere atât pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cât și pentru autoritățile competente naționale în îndeplinirea obligațiilor care le revin. Scopul creării acestui Registru contribuie la combaterea utilizării abuzive a entităților corporative și a altor entități juridice și a construcțiilor juridice în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului prin acordarea de sprijin la investigații.

De asemenea, Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN prezintă avantajul de a pune la dispoziție în timp util și eficient a informațiilor pentru instituțiile financiare, precum și pentru autorități din țări terțe, implicate în combaterea infracțiunilor de spălare de bani sau finanțarea terorismului.
Astfel, la data de 2 noiembrie 2020 în Monitorul Oficial nr. 1015/2020, după consultarea publică cu mediul de afaceri, a fost publicat Ordinul Președintelui ANAF nr. 3746/2020 privind organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN și pentru aprobarea procedurii privind obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare
va conține următoarele informații:
• datele de identificare ale contului și ale clientului titular;
• datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului;
• datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;
• datele de identificare ale concesionarului casetei de valori.
Elementele de noutate introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 sunt:
– instituțiile raportoare sunt obligate să comunice inclusiv datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;
– instituirea obligației de raportare și pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată.

ANAF avea acces la conturile bancare si anterior transpunerii Directivei europene, așa cum prevedea Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Cei care nu își plătesc taxele la stat ar putea fi depistați mai ușor de Fisc, consideră consultantul fiscal Adrian Bența:

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Ascultă online Europa FM / Descarcă gratuit aplicaţia Europa FM pentru Android sau aplicaţia Europa FM pentru iOS