5 milioane si jumatate de carduri de sanatate, predate asiguratilor

Rata de distribuire este în acest moment de peste 85%.

Peste 5 milioane şi jumătate de carduri de sănătate au fost predate asiguraților, din cele 10 milioane preluate de Poșta Română.

Potrivit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, rata de distribuire este în acest moment de peste 85%.

Conform graficului de predare-primire, sunt preluate în rețeaua poștală câte 6-700.000 de carduri pe zi. În termen de 20 de zile lucrătoare de la recepționarea cardurilor de sănătate, compania Poșta Română se obligă să distribuie cardul de sănătate către asigurați.

Cardul de sănătate este înmânat titularului în baza unui act de identitate și a semnăturii de primire. În situația în care, după minim două prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe baza avizului de transmitere, cardul nu a putut fi predat asiguratului, acesta va fi predat casei teritoriale în evidența căreia se află asiguratul.

Avizul pe care operatorul poștal îl lasă la domiciliul asiguratului în cazul în care nu va fi găsit, va conține numărul de telefon al factorului poștal, astfel încât asiguratul să îl poată contacta.

Dacă în intervalul celor 20 de zile cardul nu a putut fi predat, asiguratul poate să își ridice personal cardul de sănătate de la casa de asigurări în a cărei evidență se află, după un termen de 10 zile lucrătoare, pe care Poșta Română le are la dispoziție pentru a preda cardul casei de asigurări.

Tipărirea și distribuirea cardului național vor continua în următorii patru ani pentru persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani și/sau vor dobândi calitatea de asigurat.