Confidenţialitate

Uniunea Europeană și-a setat noi obiective de reducere a emisiilor de dioxid de carbon

Planurile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenind de la autoturisme și camionete până în 2030, convenite deja informal cu Consiliul, au fost votate miercuri.

Eurodeputații și miniștrii UE au convenit asupra unui obiectiv mai strict (37.5%) de reducere a emisiilor pentru întregul parc de autoturisme noi de la nivelul Uniunii, față de obiectivul de 30% propus de Comisie. Reglementările prevăd de asemenea un obiectiv de reducere a emisiilor de dioxid de carbon de 31% pentru vehiculele utilitare ușoare până în 2030.

“Parlamentul a luptat pentru protejarea integrității mediului și pentru beneficii reale pentru cetățenii europeni în domeniul sănătății, al protecției consumatorilor și al inovației. Am finalizat această legislație în ciuda opoziției puternice din partea industriei autovehiculelor și a anumitor state membre care au refuzat să recunoască oportunitățile care rezultă dintr-un obiectiv mai ambițios,” a declarat raportorul Miriam Dalli (S&D, Malta).

Legislația a fost adoptată cu 521 de voturi pentru, 63 împotrivă și 34 de abțineri. Textul necesită adoptarea de către Consiliu înainte de publicarea în Jurnalul Oficial.

Producătorii ale căror emisii medii depășesc limitele impuse vor trebui să plătească o taxă pe emisiile în exces Până în 2023, Comisia Europeană va trebui să evalueze dacă aceste taxe vor putea fi folosite pentru a finanța tranziția către o mobilitate bazată pe emisii reduse de carbon și suportul acordat dezvoltării competențelor angajaților din sectorul autovehiculelor.

Noile reglementări prevăd realizarea unor analize complete ale ciclului de viață a emisiilor la nivel european. Comisia trebuie să evalueze, până cel târziu în 2023, posibilitatea de a elabora o metodologie comună la nivelul Uniunii pentru evaluarea și raportarea consecventă a datelor privind emisiile. Dacă este cazul, vor fi propuse noi reglementări.