Proiect transfrontalier de mediu si turism incheiat cu succes (P)

Obiectivul principal al proiectului a fost de a contribui la utilizarea durabilă a resurselor naturale în regiunea de Frontiera Constanta – Dobrici prin exploatarea prudentă și protejarea eficientă a mediului.

Trei organizatii partenere – Camera de Comert si Industrie Dobrici, ONG-ul ‘Mare Nostrum’ din Constanta si Institutul European de Turism Cultural ‘Eureka’ au implementat cu succes proiectul ‘Creșterea gradului de conștientizare a clusterului de turism in managementul de mediu’ în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. In scopul de a sensibiliza și de a promova interesul clusterului din domeniul turistic asupra metodelor și sistemelor de management al mediului in cadrul echipei de experți, in cadrul proiectului, s-a elaborat un manual pentru certificarea ecologică și EMAS.

Manualul este tipărit în 1000 de exemplare și distribuit între membrii clusterului turistic.

A fost elaborat și un ‘Green Web Portal’ in trei limbi – română, bulgară și engleză și conține informații si factologii puse la dispozitie de catre echipa de experți. Materiale informationale tipărite: 3000 de pliante, 3000 de fly-ere, 3000 de postere, 3000 de CD-uri și 3000 de dosare de hârtie fiind furnizate către cele trei organizații partenere spre a se răspândi de catre Asociația de hoteliera și restaurante din nord-estul Bulgariei, care are peste 300 de membri.

In cadrul proiectului a fost creat un film de 40 de minute despre mediul înconjurător. Filmul este prezentat în 3 limbi : bulgară , română și engleză . Scopul filmului este de a promova parcurile naturale și zonele protejate din regiunea de frontieră și de a oferi metode pentru protecția și conservarea lor.