Confidenţialitate

Proiect de scutire de la plata chiriei pe o perioadă de cel mult trei luni, adoptat de Senat

Senatul a adoptat un proiect de lege privind scutirea de la plata chiriei pentru cel mult 90 de zile a locatarilor şi operatorilor economici.

Proiectul de lege va fi dezbătut şi de Camera Deputaţilor, care va avea rol de for decizional.

Astfel, potrivit proiectului, locatarii, operatorii economici, profesionişti şi autorităţile publice şi entităţile juridice de drept privat a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă prin aplicarea unor acte ale autorităţilor publice în perioada de aplicare a stării de urgenţă pot suspenda la cerere, fără plata de dobânzi şi alte penalităţi asemănătoare plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii sau puncte de lucru.

Facilităţile se aplică pe toată durata stării de urgenţă instituită, dar nu mai mult de 90 de zile, calculându-se pentru fracţia din fiecare lună.