Confidenţialitate

Program de sprijin pentru comunitățile locale care găzduiesc copii refugiați

Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională a publicat informațiile despre cadrul de accesare gratuită, în regim de urgență, a metodologiei Primokiz pentru dezvoltarea în comunitățile locale a serviciilor destinate copilăriei timpurii și a înființării de servicii complementare de tip PrimoHUB pentru joc, învățare și competențe parentale, destinate, cu precădere, copiilor cu vârste de la naștere la 6 ani și familiilor acestora.

Programul este destinat oricărei UAT din următoarele categorii: comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București.

Bugetul disponibil pentru acest apel este asigurat de UNICEF, prevede asistența tehnică gratuită privind analiza situației copilăriei timpurii în comunități și acoperă costurile înființării a 15 servicii complementare de tip PrimoHUB, destinate, cu precadere, copiilor cu vârste de la naștere la 6 ani și familiilor acestora.

Prezentul program constituie sprijin de urgenta prin aplicarea variantei simplificate a metodologiei Primokiz, pentru comunitățile care sunt tranzitate sau găzduiesc refugiați. Pentru a putea aplica în cadrul acestui apel comunitățile trebuie să indeplinească următoarele criterii minime

 • număr de minim 20 copii refugiați
 • punerea la dispozitie a unui spatiu pentru infiintarea centrului PrimoHub pentru joc, învățare competențe parentale

Ce este serviciul complementar PrimoHUB pentru joc, învățare și competențe parentale?

PrimoHUB este un serviciu complementar de educație timpurie, menit să stimuleze dezvoltarea potențialului copiilor potrivit nevoilor lor și familiilor din care provin. În funcție de nevoile și decizia comunității, prin echipa de acțiune care implementează serviciul, PrimoHUB crește accesul la educație al copiilor proveniți din comunități vulnerabile și a celor sub 6 ani care nu frecventează un serviciu standard; dezvoltă competențele parentale ale membrilor comunității; consolidează și extinde competențelor educatorilor, managerilor sau cooperarea intersectorială pentru copilăria timpurie.

Ce este Primokiz?

Primokiz  este o metodologie elvețiană destinată comunităților locale și a fost creată de Fundația Jacobs pentru a promova o abordare a educației și îngrijirii în copilăria timpurie bazată pe rețele, iar dreptul de utilizare și implementare în România aparține exclusiv Centrului Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.  Metodologia Primokiz a fost deja aplicată în 22 de localități din județele Bacău și Brașov, în scopul stabilirii unei politici cuprinzătoare pentru copilăria timpurie care să asigure impactul optim al programelor de înaltă calitate pentru copii și părinți și pentru a permite adaptarea optimă a strategiilor de dezvoltare locală.

Activitățile programului

Pe baza metodologiei Primokiz, comunitățile pot fi asistate în crearea unei rețele de actori din sectorul copilăriei timpurii și din arii adiacente pe orizontală (sectorul educației, al serviciilor sociale și protecției și al sănătății) și pe verticală (incluzând toate resursele și instituțiile de la naștere la intrarea copilului în școala primară, într-un traseu pozitiv), printr-un proces participativ.

 • Semnarea parteneriatului privind participarea în program
 • Înființarea echipelor transsectoriale locale conduse de administrația locală
 • Realizarea sub coordonare locală a unei analize a situației și a nevoilor, reunind specialiști și practicieni din sectoarele copilăriei timpurii, reprezentanți ai administrației locale, familii și membri ai comunității
 • Infiintarea unui serviciu de tip PrimoHUB pentru joc, învățare și competențe parentale ca parte a programuui ce ofera ajutor de urgenta comunitatilor tranzitate sau care gazduiesc refugiati
 • Pe baza nevoilor, luarea în comun a unei decizii cu privire la prioritățile pe termen scurt , mediu și lung pentru îmbunătățirea serviciilor pentru copilaria timpurie în toate sectoarele
 • Elaborarea unei strategii/planuri de acțiune transsectoriale pentru copilăria timpurie (sau integrarea acesteia în strategiile de dezvoltare locală existente) care să reflecte prioritățile stabilite în comun
 • Aprobarea, finanțarea și punerea în aplicare a planului de acțiune care promovează parteneriatele locale și implicarea părților interesate
 • Monitorizarea punerii în aplicare a planului

Exemple de rezultate ale programului

 • Construirea de infrastructuri noi sau renovarea celor existente (parcuri, locuri de joacă, creșe, grădinițe)
 • Crearea de hărți digitale cu servicii pentru copilăria timpurie în localități, pe care familiile să le poată accesa
 • Instituirea unor mecanisme de comunicare, coordonare și consolidare a parteneriatelor între diferite grupuri de profesioniști sau părți interesate din comunitate: sănătate, educație sau asistenți sociali, arhitecți, jurnaliști, preoți, reprezentanți ai sectorului cultural
 • Îmbunătățirea și o mai bună utilizare a bazei lor de date, pentru a determina tendințele demografice, nevoile familiilor în următorii ani și pentru a se pregăti să fie gata să răspundă la acestea
 • Crearea de noi servicii care să răspundă nevoilor locale, de exemplu servicii integrate, flexibile și complementare numite PrimoHUB (înființate în 11 orașe din România, cu sprijinul autorităților locale), un serviciu non-formal destinat copiilor și familiilor cu acces limitat sau fără acces la servicii pentru copilăria timpurie.

Centrul Step by Step organizează o sesiune online de informare cu privire la program – marți 7 iunie 2022, 16:00-18:00.

Data limită pentru exprimarea interesului de participare în program și înscriere în sesiunea de informare este 7 iunie 2022, ora 00:00.

Data limită de înscriere a comunităților în program este 25 iunie 2022, ora 00:00.

FOTO: Centrul Step by Step