Confidenţialitate

Patriarhul Daniel: „Prin Răstignirea, Moartea şi Învierea Domnului Iisus Hristos se descoperă taina iubirii”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis tradiționala Pastorală de Sfintele Paşti, un mesaj către credincioșii care sărbătoresc Învierea lui Isus.

„Prin Răstignirea, Moartea şi Învierea Domnului Iisus Hristos, se descoperă în acelaşi timp taina iubirii smerite şi preaslăvite a Preasfintei Treimi faţă de om, dar şi chemarea sau vocaţia omului de a participa la viaţa, bucuria şi slava veşnică a Preasfintei Treimi. În această privinţă, Sfântul Apostol Pavel spune că, prin Învierea lui Hristos, Dumnezeu “ne-a sculat (înviat) şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus” (Efeseni 2, 6), şi “prin El (Hristos) avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl, într-un Duh” (Efeseni 2, 18). Prin urmare, Domnul Iisus Hristos dăruieşte Bisericii Sale iubirea, sfinţenia şi slava Preasfintei Treimi care strălucesc în El prin jertfa Crucii, prin Învierea şi Înălţarea Sa la cer”, spune Patriarhul în mesajul său.

El subliniază că “în lumina Sfintelor Paşti în care se arată slava iubirii Preasfintei Treimi pentru umanitate, Biserica este chemată să-L mărturisească totdeauna pe Hristos Cel răstignit, înviat şi preaslăvit, adică să binevestească biruinţa sfinţeniei asupra păcatului, biruinţa iubirii asupra urii, biruinţa păcii asupra violenţei, biruinţa dreptăţii asupra nedreptăţii, biruinţa luminii asupra întunericului, pentru ca lumea să caute şi să primească ‘dreptatea, pacea şi bucuria Duhului Sfânt'” din Împărăţia Preasfintei Treimi (cf. Romani 14, 17)”.

 

Patriarhul arată că “duhul lui Hristos Cel răstignit şi înviat ne îndreaptă şi ne deschide spre Dumnezeu Tatăl prin rugăciune (cf. Romani 8, 15-16; Galateni 4, 6) şi spre aproapele nostru prin fapte bune”.

“Iubirea milostivă şi jertfelnică a lui Hristos Cel răstignit şi înviat ne ajută să vedem lumea sau creaţia materială nu ca pe o pradă însuşită cu lăcomie pătimaşă, ci ca pe un dar al iubirii milostive a lui Dumnezeu-Creatorul pentru toţi oamenii, ca pe o Euharistie a comuniunii fraterne pe care trebuie să o cultivăm şi să o folosim împreună cu generaţiile prezente şi viitoare. Lumina lui Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat – icoană a Dumnezeului Celui nevăzut (cf. Coloseni 1, 15) – ne ajută să vedem pe chipul fiecărei fiinţe umane, în fiecare familie binecuvântată şi în fiecare lucrare de ajutorare frăţească o icoană a comuniunii de iubire a Preasfintei Treimi şi o lumină a Învierii lui Hristos, Cel ce a biruit păcatul, iadul şi moartea, dăruind lumii viaţă sfântă şi bucurie veşnică”, mai arată patriarhul.

El aminteşte că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2018 să fie Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam, precum şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri în Patriarhia Română, “un prilej binecuvântat de a lucra mai intens pentru cultivarea unităţii de credinţă apostolică, primită de la Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, care este şi ocrotitorul Catedralei Mântuirii Neamului”. Pentru a marca într-un mod deosebit şi solemn Marea Unire, Patriarhia Română va organiza în perioada 25 – 30 noiembrie mai multe manifestări duhovniceşti, liturgice şi culturale.

Este vorba de aducerea din Grecia de către mitropolitul de Patra, Hrisostom, a cinstitei mâini a Sfântului Apostol Andrei, care va fi expusă spre închinare în Catedrala Mântuirii Neamului, participarea, în data de 25 noiembrie, a patriarhului ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, la sfinţirea împreună cu ierarhii români a Catedralei Naţionale, ca şi prezenţa, în data de 30 noiembrie, a patriarhului Ierusalimului, Teofil al III-lea, la hramul Catedralei Mântuirii Neamului, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei.

În preajma Sărbătorii Pascale, patriarhul Daniel îndeamnă la aducerea, “prin cuvânt şi faptă bună”, a “bucuriei şi luminii în sufletele celor orfani, bolnavi, bătrâni, săraci, îndoliaţi şi singuri, ca să simtă că iubirea jertfelnică a lui Hristos Cel răstignit şi înviat pentru mântuirea lumii este izvor de lumină, de pace şi de bucurie”, dar şi la rugăciune, în comuniune frăţească, “pentru sănătatea şi mântuirea românilor care se află printre străini”.

Cu prilejul Sărbătorii Învierii Domnului, patriarhul urează tuturor pace şi bucurie, sănătate şi mântuire, adresând salutul pascal ”Hristos a înviat!”.