Confidenţialitate

Medalia Verde: Parcul Național Cozia

Parcul Național Cozia vine cu un ambițios plan de investiții, în cea mai mare parte din fonduri europene, pentru a permite conservarea și dezvoltarea unuia dintre cele mai frumoase locuri din țară. 4, 6 milioane sunt obținuti din fonduri europene, iar aproximativ 800.000 de euro sunt de la bugetul national.

În următorii 4 ani, în zonă se vor instala sisteme de termoviziune și teledetecție precoce a focarelor de incendii ce pot apărea pe suprafața Parcului Național Cozia si care pot afecta habitatele naturale. Tot în scopul acțiunii împotriva unor potențiale incendii, se vor amplasa sisteme de rezervoare de apă meteorică în zonele acoperite cu habitate perialpine.

Pentru monitorizarea speciilor de faună sălbatică se vor amplasa camere foto-trapping distribuite astfel încât gradul de acoperire al suprafeței parcului să fie cât mai cuprinzător.

În Misiunea Verde, la Europa FM, Pavel Prundurel, directorul Administrației Parcul Național Cozia, a povestit despre planurile pentru Parcul Național Cozia și a primit vestea că eforturile echipei de a conserva biodiversitatea și a dezvolta acest loc primesc Medalia Verde.

Fondul piscicol din apele de munte Valea Lotrișor este în pericol din cauza lucrărilor care barează transversal cursul de apă (baraje, praguri pentru corectarea torenților) și care împiedică deplasarea în amonte și aval a păstravului indigen (Salmo trutta fario), a zglăvocului (Cotus gobio), boișteanului (Phoxynus phoxynus), a scobarului (Chondrostoma nasus) și mrenei (Barbus meridionalis), astfel încât pe anumite sectoare prezența acestor specii de pești nu a mai fost semnalată de specialiști. Pentru menținerea acvafaunei piscicole, în cadrul acestui program se vor realiza pasaje (scări de trecere pentru pești), integrate prin lucrări complexe în infrastructura barajelor, care să facă posibilă deplasarea speciilor de pești pe toată lungimea fondului piscicol.

De asemenea, se va realiza un centru de reabilitare și conservare a speciilor de ihtiofaună ( topliță) pentru creșterea și repopularea cu păstrăv indigen. Prin creșterea puietului de specii de pești în topliță și eliberarea lui, anual, în luna octombrie pe râurile de munte din Parcul Național Cozia, dar și din afara acestuia acolo unde situația impune, se va asigura refacerea acestor specii de interes conservativ.

Administrația Parcul Național Cozia își propune, în urmatorii 4 ani, să îmbunătățească și starea de conservare a cocoșului de munte (Tetrao urogallus), prin creșterea și menținerea populației la un efectiv optim. Se vor planta specii necesare hranei cocoșului  (ienupăr, zmeur, măceș, afin) și se vor instala bariere și panouri destinate limitării acccesului în perimetrul sau în zona cu cocoș de munte. Se vor lua, de asemenea, măsuri pentru reducerea conflictelor lup-crescatori de animale în perioada de pășunat tradițional din Parcul Național Cozia, dar și din zona comunităților locale vecine acestui parc național. Se vor achiziționa 3 sisteme complete de garduri electrice pentru 2 stâni, unde în ultimii ani au fost sesizate pagube (pășunile Mocirle, Sâmniceanu).  Tot ca masură activă vor fi instalate 3 panouri destinate protecției speciei de lup în parc, ce vor fi instalate în locațiile în care traseele turistice intră sau sunt în vecinatatea zonelor de liniște consacrate acestei populații.

Pentru reducerea mortalității speciilor de păsări de interes comunitar, în urma electrocutării de la rețeaua de medie tensiune din Parcul National Cozia, se vor monta teci izolatoare pe conductorii electrici la nivelul coronamentului stâlpilor de medie tensiune, pentru a proteja păsările care staționează pe acești conductori.

În ce privește infrastructura destinată managementului turiștilor și a vizitatorilor, Administratia Parcului National Cozia va marca corespunzător cele 12 trasee ecoturistice și cele 3 poteci tematice, va reactualiza harta ecoturistică a Parcului Național Cozia și va realiza un sistem eficient de informare cu privire la regulile de vizitare a parcului. Vor fi amenajate 2 observatoare pentru păsări sălbatice (birdwatching) și 2 observatoare pentru mamifere. În locurile de recreere a turiștilor vor fi amplasate un număr de  100 de ansambluri de măsuțe și băncuțe.

Valorile  naturale și culturale ale Parcului National Cozia se vor împleti cu cele tradiționale ale comunităților locale în viitoarea  Casă a Naturii și Tradițiilor, care va fi construită pentru turiștii și vizitatorii ce vor veni în Parcul National Cozia și în localitățile adiacente.

Nu în ultimul rând, se va derula o amplă campanie de informare și educare  pentru populația din apropierea Parcului National Cozia și, în mod special, la proprietarii terenurilor din parc dar și la  elevii din școlile acestor localități. Se vor edita peste 4000 de manuale de educație ecologică, se vor organiza expoziții itinerante și ateliere de lucru pentru copii, iar cei care vor dori să devină luptători pentru mediu vor putea participa la taberele Junior Rangers organizate de Administratia Parcului National Cozia.

ILUSTRAȚIE:Joshua Balsamo / Unsplash