Confidenţialitate

Fără muzică și spectacole live după ora 22 în Centrul Vechi din București

Muzica şi spectacolele live vor fi interzise după ora 22.00 la terasele sezoniere din Centrul Vechi al Capitalei, se arată în Regulamentul de organizare şi funcţionare adoptat joi de Consiliul General al Municipiului București.

În plus, mobilierul va trebui să fie din lemn, răchită sau metal, fiind exclus cel din plastic sau în culori stridente.

Documentul CGMB mai stabileşte că terasele se vor aviza numai pe trotuarele care au lăţime minimă de doi metri. După amenajarea teraselor trebuie să existe un spaţiu liber pentru circulaţia pietonală cu o lăţime minimă de 1,50 m.

Regulamentul mai prevede că în zonele protejate şi în perimetrul Centrului Istoric restaurantele pot desfăşura activităţi de alimentaţie publică pe terase sezoniere numai pe amplasamente avizate de Direcţia Generală Dezvoltare Urbană – Direcţia Urbanism. Amplasamentele se atribuie fără licitaţie publică, în ordinea cronologică a solicitărilor, iar la avizare se va urmări pe cât posibil ca terasele sezoniere învecinate să aibă lăţimi egale.

„Pe străzile fără trotuar, amplasarea teraselor sezoniere se avizează numai cu condiţia păstrării, pe mijlocul străzii, a unei zone libere continue de circulaţie cu lăţimea minumă de patru metri, pentru intervenţii de urgenţă. În cazul în care configuraţia străzii fără trotuare nu permite o astfel de amenajare, avizarea teraselor sezoniere este interzisă”, se arată în document.

Pentru a primi aviz, trebuie îndeplinite mai multe condiţii:

– punctul de lucru să aibă grup sanitar pentru clienţi, dotat corespunzător şi compartimentat pe sexe

– să fie dotat cu sistem de iluminat propriu

– să asigure condiţiile privind siguranţa în exploatare şi stabilitatea referitoare la mobilier

– să fie asigurate condiţiile privind stabilitatea şi siguranţa faţadelor imobilelor în dreptul cărora se amenajează terasele.

În plus, proprietarii teraselor trebuie să asigure curăţenia în perimetrul lor, respectarea liniştii şi ordinii publice şi să nu prejudicieze prin activitate zonele verzi şi mediul înconjurător, să ia măsuri pentru a nu deranja vecinătăţile prin activitatea desfăşurată şi să facă aprovizionarea unităţilor numai între orele 6.00 si 10.00.

De asemenea, documentul interzice utilizarea jardinierelor din materiale plastice şi a plantelor decorative artificiale în Centrul Istoric, precum şi utilizarea covoarelor din materiale plastice.

„Un agent economic va folosi la amenajarea terasei sezoniere numai seturi identice de tipuri de mobilier, evitându-se culorile stridente. Este interzisă utilizarea mobilierului de terasă pliant şi a mobilierului din material plastic. Mobilierul va avea structura din lemn, răchită sau metal, în concordanţă cu arhitectura clădirilor şi cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa. Pe terasele sezoniere se admite muzica live, fără sisteme de amplificare, cu respectarea normelor de ordine şi linişte publică  şi sunt interzise: mobilierul pentru servire, inclusiv automatele de vânzare, instalaţiile frigorifice, de preparare a produselor şi aparatura electronică de tip TV, plasmă, LCD, LED, video-proiectoare, inclusiv alimentarea cu energie electică a acestora”, se mai arată în regulament.

În plus, este interzisă prepararea în aer liber a oricăror produse alimentare, cu excepţia standurilor amenajate cu ocazia unor evenimente de scurtă durată culturale, târguri sau expoziţii, ce includ demonstraţii culinare, la care organizatorii vor lua toate măsurile privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică.

În cazul nerespectării acestor prevederi vor fi date amenzi, dar va fi retras și avizul  de amplasament.