Confidenţialitate

Comisia Europeană propune un nou pact și un nou mecanism privind migrația

Comisia Europeană a propus, miercuri, un nou plan de gestionare a imigraţiei extracomunitare, care prevede proceduri mai eficiente şi intensificarea solidarităţii între statele Uniunii Europene.

“Actualul sistem nu mai funcţionează, iar, în ultimii cinci ani, Uniunea Europeană nu l-a putut remedia. UE trebuie să depăşească actualul impas şi să se ridice la înălţimea aşteptărilor. Prin noul Pact pentru Migraţie şi Azil, Comisia Europeană propune soluţii europene la o problemă europeană. UE trebuie să depăşească logica soluţiilor ad-hoc şi să introducă un sistem de gestionare a migraţiei predictibil şi de încredere”, anunţă Comisia Europeană.

“După consultaţii extinse şi după o evaluare onestă şi sistemică a situaţiei, Comisia Europeană propune îmbunătăţirea actualului sistem. Acest lucru include căutarea de modalităţi pentru îmbunătăţirea cooperării cu ţările de origine şi tranzit, asigurarea unor proceduri eficiente, integrarea cu succes a refugiaţilor şi repatrierea celor care nu au drept de şedere. Nicio soluţie unilaterală în domeniul migraţiei nu poate satisface toate părţile asupra tuturor aspectelor, ci, prin colaborare, UE poate găsi o soluţie comună”, precizează Comisia Europeană.

Procedurile de gestionare a imigraţiei vor fi “mai eficiente şi mai rapide”. “Comisia Europeană propune introducerea unei proceduri integrate la frontiere, care pentru prima dată va include identificarea înainte de intrare a tuturor persoanelor care traversează frontierele externe ale UE fără permisiune sau care au fost debarcate după o operaţiune de salvare”, subliniază instituţia, explicând că imigranţii vor fi evaluaţi şi din punctul de vedere al sănătăţii, precum şi în privinţa riscurilor de securitate. Toate datele de identificare, inclusiv amprentele, vor fi înregistrate în baza de date Eurodac.

“Al doilea pilon central al Pactului este distribuirea corectă a responsabilităţii şi solidaritatea. Statele membre vor fi obligate să acţioneze responsabil şi în solidaritate. (…) Ţinând cont de diversele situaţii ale statelor membre şi de fluctuaţiile presiunilor migratorii, Comisia Europeană propune un sistem de contribuţii flexibile ale statelor membre. Acestea variază de la relocarea solicitanţilor de azil din ţara în care au intrat prima dată, la asumarea responsabilităţii pentru repatrierea persoanelor care nu au drept de şedere şi până la diverse forme de susţinere operaţională”, continuă CE.

Mecanismul de solidaritate va acoperi diverse situaţii, inclusiv debarcarea persoanelor salvate pe mare, presiunile speciale, situaţiile de criză şi alte circumstanţe specifice.