Confidenţialitate

CEZ anunță sprijin pentru accesul elevilor din medii defavorizate la școala online

CEZ Vânzare lansează platforma www.promisiuneaverde.ro prin care sprijină alături de clienții săi educația copiilor proveniți din medii defavorizate, oferind acces la educația digitalizată: tablete de ultimă generație, internet timp de doi ani și instruire digitală pentru cadre didactice, părinți și elevi.

Proiectul va fi implementat cu sprijinul organizației Salvați Copiii România.

„Platforma «Promisiunea verde: Prezent pentru Viitor» este o misiune asumată pe termen lung de a construi alături de comunitățile noastre un viitor sustenabil. Prin produsul de energie verde încurajăm nu doar consumul responsabil de energie și de resurse valoroase oferite de mediu, ci și grija pentru generațiile următoare”, spune Cornelia Szabo, Director Executiv și Președinte al Directoratului CEZ Vânzare.

Această inițiativă vine ca o măsură de reducere a numărului impresionant de copii aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială, care s-au aflat în imposibilitatea de a participa la lecțiile și examinările școlare desfășurate exclusiv online pe perioada pandemiei COVID-19 (o mare parte dintre familiile din România nu au acces sau au acces limitat la Internet, iar în multe zone rurale semnalul de telefonie este slab sau inexistent).

Copiii care vor beneficia de acest sprijin se află în programele educaționale Salvați Copiii. Aceștia au vârste cuprinse între 5 și 16 ani, locuiesc în zone rurale sau periferiile oreșelor și provin din famiile foarte vulnerabile, defavorizate socio-economic, cu venituri modeste sau persoane fără locuri de muncă permanente. Cei mai mulți dintre părinți au maxim studii medii și nu au cunoștințe aprofundate despre utilizarea tehnologiei și a Internetului, astfel încât, copiii nu au niciun sprijin în a face temele online.

”Accesul la educație este un drept esențial al copiilor. Atunci când acesta este îngrădit, limitat sau condiționat, suntem în fața unei situații de discrimare care poate avea consecințe dramatice atât asupra copilului, cât și asupra societății. De aceea este crucial să ne asigurăm că toți copiii din România, indiferent de mediul de rezidență și de statutul socio-economic, vor fi primiți în școală, chiar dacă aceasta va fi online sau parțial online, din cauza pandemiei. Este esențial ca toți copiii să aibă mijlocele tehnice necesare pentru a nu fi lăsați în afara procesului de educație, a afirmat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Salvați Copiii România.

Rezultatele unui studiu efectuat de Salvați Copiii în rândul beneficiarilor programelor socio-educaționale ale organizației, în perioada 22 – 25 aprilie 2020, arată că peste 40% dintre copiii din eșantion nu au beneficiat de educația online, ceea ce agravează clivajul social. Conform estimărilor Salvați Copiii, numărul copiilor de vârstă școlară aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au acces la educația online poate trece de 400.000 de copii.