Confidenţialitate

CE sprijină suplimentar sectoarele agricole şi alimentare, afectate de pandemie

Comisia Europeană a anunţat cel mai recent pachet de măsuri excepţionale pentru a oferi mai mult sprijin sectoarelor agricole şi alimentare, care sunt cele mai afectate de criza provocată de noul coronavirus.

Măsurile excepţionale includ ajutoare pentru depozitarea privată pentru sectorul produselor lactate şi cel al cărnii, autorizarea temporară ca operatorii din sectoarele grav afectate să-şi auto-organizeze măsurile de piaţă şi flexibilitate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a programelor de sprijinire a pieţei. În plus faţă de aceste măsuri de piaţă, Comisia a propus să se permită statelor membre să utilizeze fonduri destinate dezvoltării rurale pentru despăgubirea fermierilor şi a micilor întreprinderi din sectorul agroalimentar, cu cuantumuri de până la 5.000 de euro şi, respectiv, de până la 50.000 de euro.

Potrivit unui comunicat, executivul comunitar va sprijini acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a produselor lactate (lapte praf degresat, unt, brânză) şi a produselor din carne (carne de vită, de oaie şi de capră). Această măsură permite retragerea temporară a unor produse de pe piaţă, timp de minimum 2-3 luni şi de maximum 5-6 luni. Cererile de participare la schemă vor putea fi transmise începând cu data de 7 mai 2020. Această măsură vizează stabilizarea pieţei prin reducerea temporară a ofertei disponibile.

De asemenea, Executivul comunitar acordă flexibilitate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a programelor de sprijinire a pieţei în sectorul vitivinicol, în cel al fructelor şi legumelor, în cel al măslinelor de masă şi al uleiului de măsline şi în cel apicol, precum şi a programului UE pentru şcoli (care vizează laptele, fructele şi legumele). Această flexibilitate vizează limitarea ofertei disponibile din fiecare sector, pentru a determina reechilibrarea pieţelor. În plus, va permite reorientarea priorităţilor în materie de finanţare spre măsuri de gestionare a crizelor.

În privinţa derogării temporare de la normele Uniunii în materie de concurenţă, articolul 222 din Regulamentul privind organizarea comună a pieţelor (OCP) permite Comisiei să adopte derogări temporare de la anumite norme ale UE în materie de concurenţă în situaţii de dezechilibre grave pe pieţe. Comisia a adoptat astfel de derogări pentru sectorul laptelui, pentru cel al florilor şi pentru cel al cartofilor. Aceste derogări le permit operatorilor să se auto-organizeze şi să pună în aplicare măsuri de piaţă fiecare la nivelul său pentru a-şi stabiliza sectoarele, cu respectarea funcţionării pieţei interne, pentru o perioadă maximă de 6 luni.

De exemplu, sectorul laptelui va putea planifica în mod colectiv producţia de lapte, iar sectorul florilor şi cel al cartofilor vor putea retrage produse de pe piaţă. De asemenea, va fi permisă depozitarea de către operatori privaţi. Evoluţiile preţurilor de consum şi orice eventuală împărţire a pieţei interne vor fi monitorizate îndeaproape pentru a se evita efectele negative.

În plus, Comisia propune ca statele membre cărora le rămân fonduri destinate dezvoltării rurale să poată folosi banii respectivi în 2020 pentru a acorda sprijin fermierilor şi micilor întreprinderi din sectorul agroalimentar. Acesta ar trebui să fie un sprijin imediat pentru cei care au cel mai mult de suferit din cauza crizei. Statele membre pot oferi un sprijin de până la 5.000 euro/fermier şi de până la 50.000 euro/întreprindere mică. Aceste ajutoare sunt acordate în plus faţă de ajutoarele de minimis destinate sectorului agricol şi faţă de ajutoarele de stat cu plafon majorat adoptate anterior. Propunerea trebuie trimisă spre aprobare Consiliului şi Parlamentului.

Aceste măsuri urmează unui amplu pachet de măsuri adoptat anterior de Comisie. Măsurile respective acordau sprijin sectorului agroalimentar în această perioadă dificilă prin majorarea cuantumurilor ajutoarelor de stat, un nivel mai ridicat al plăţilor în avans şi prelungirea termenelor pentru depunerea cererilor de plată. Flexibilitatea sporită în ceea ce priveşte normele politicii agricole comune vizează reducerea sarcinii administrative a fermierilor şi a administraţiilor naţionale.

“Am acţionat rapid pentru a pune la dispoziţie cât se poate de repede toate măsurile necesare pentru sprijinirea fermierilor şi a celor care au nevoie de ajutor. Unele pieţe agricole şi alimentare au fost puternic afectate de criză. Totuşi, acum sunt încrezător că adoptarea acestor măsuri va oferi un sprijin tangibil şi va transmite pieţelor semnalul corect, creând în curând o oarecare stabilitate. Acest pachet şi măsurile de sprijin precedente demonstrează că Comisia este pregătită şi va acţiona în funcţie de situaţie. Vom monitoriza în continuare situaţia, în strâns contact cu părţile interesate, cu Parlamentul European şi cu statele membre”, a declarat comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Janusz Wojciechowski.