Confidenţialitate

Bugetul UE pe termen lung: Parlamentul solicită garanții pentru beneficiari

Eurodeputații au adoptat, miercuri, cu 616 voturi pentru, 29 împotrivă și 46 abțineri, o rezoluție legislativă prin care solicită Comisiei Europene să prezinte o propunere pentru un plan de urgență privind CFM (cadrul financiar multianual) până la data de 15 iunie.

Deși plafoanele bugetare actuale ar urma să fie prelungite în mod automat în cazul în care nu există un nou CFM anul viitor, multe programe vor expira la sfârșitul anului 2020, cum ar fi programele de coeziune, de cercetare sau Erasmus.

Scopul este de a oferi o plasă de siguranță cetățenilor, regiunilor, orașelor, agricultorilor, universităților sau întreprinderilor care beneficiază de programele UE și de a exclude orice risc ca actualul CFM și programele sale să fie întrerupte sau extinse în mod dezordonat.

Accent pus pe abordarea consecințelor COVID-19

Deputații declară că planul ar trebui să redirecționeze bugetul în mod temporar pentru a aborda și a atenua consecințele economice și sociale imediate ale pandemiei de COVID-19 și pentru a contribui la redresare prin adăugarea de flexibilitate și finanțare, așa cum s-a procedat deja în cadrul bugetului de anul acesta.

La 17 aprilie, PE a solicitat un pachet semnificativ de redresare și reconstrucție, care să implice creșterea CFM. În conformitate cu rezoluția de astăzi, planul de urgență ar oferi o bază mai bună decât un cadru financiar multianual întârziat sau necorespunzător pentru redresarea Uniunii Europene și a priorităților politice.

 „Situația actuală necesită soluții extraordinare. Ne temem că noul CFM 2021-2027 nu va fi gata la timp din cauza întârzierilor semnificative acumulate. Prin urmare, îndemnăm Comisia Europeană să propună un plan de urgență pentru bugetul pe anul viitor. În perioade de criză și instabilitate, beneficiarii bugetului UE trebuie să aibă o viziune clară asupra anului următor. Deputații caută toate soluțiile posibile pentru a asigura stabilitatea bugetului UE”, a declarat Jan Olbrycht (PPE).

„Cetățenii, întreprinderile și societatea civilă nu ar înțelege că, la 1 ianuarie 2021, nu dispunem de un buget al UE. Dacă ar fi fost deja dificil să accepte acest lucru înainte de această pandemie, este mult mai dificil acum ținând seama de impactul puternic al COVID-19 asupra familiilor, școlilor, întreprinderilor și economiilor, a adăugat Margarida Marques (S&D).

Legislativul comunitar solicită Comisiei Europene să prezinte la timp o propunere ambițioasă de buget al UE pentru următorii șapte ani, cu un fond de redresare care răspunde așteptărilor cetățenilor. Există deja o întârziere din partea Comisiei Europene în ceea ce privește prezentarea noii sale propuneri.

Consiliul European trebuie să ajungă la un acord, iar Parlamentul European trebuie să aprobe acest acord.

Acest plan trebuie să fie eficient și să ofere o plasă de siguranță pentru beneficiarii programelor UE, insistă Parlamentul European.

Dat fiind că actualul buget al UE pe termen lung se încheie la 31 decembrie, UE are nevoie de un nou orizont de planificare bugetară pentru următorii șapte ani.

Prin urmare, Comisia Europeană a prezentat planuri pentru următorul CFM pentru perioada 2021-2027 în mai 2018 și a anunțat o nouă propunere pentru mai 2020, care să țină seama de criza sanitară și de consecințele acesteia.

Parlamentul European și-a adoptat poziția în noiembrie 2018 și a reconfirmat-o în octombrie 2019. Consiliul nu a fost încă în măsură să convină asupra unei poziții.

Următoarele etape

Raportul a fost aprobat de majoritatea membrilor care compun Parlamentul. În consecință, Comisia trebuie fie să prezinte o propunere relevantă, fie să informeze Parlamentul cu privire la motivele pentru care nu va face acest lucru, în conformitate cu articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În urma aprobării în funcția de președinte al Comisiei de către Parlament, în iulie 2019, Ursula van der Leyen declara: „Atunci când această instituție, hotărând cu majoritatea membrilor săi, adoptă rezoluții prin care solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative, mă angajez să răspund cu un act legislativ care să respecte pe deplin principiile proporționalității, subsidiarității și unei mai bune legiferări.”

_________

sursa foto: europarl.europa.eu